Book Cover: Európai belpolitika : az Európai Unió politikatudományi elemzése
Parte di 1988 series:

1998-ban publikált könyve áttekintést ad az európai integrációs folyamatról, és az összehasonlító politikai elemzés módszerével megvizsgálja a kialakuló európai politikai rendszert.

A könyv fő része az Európai Unió első pillérét, az úgynevezett közösségi pillért mutatja be, és részletesen megvizsgálja az Unió döntéshozatali folyamatát, összehasonlítva a nemzeti politikai rendszereket az európaival. Részletesen bemutatja a politikai folyamatban részt vevő főbb szereplők – uniós intézmények, politikai pártok, érdekcsoportok – szerepét és működési területét. A szerző a három fő intézményt – az Európai Bizottságot, a Tanácsot és az Európai Parlamentet – állítja középpontba, melyek együtt képezik a közös európai belső politika alapját.

Navracsics olyan fontos kérdésekkel is foglalkozik, mint az uniós intézmények legitimációja, a demokratikus deficit, az uniós állampolgárság és az európai integráció jövője. Áttekinti a meglévő elméleteket és nézeteket, amelyek befolyásolhatják az integrációs folyamatot.

A könyv hivatkozásokat tartalmaz a még nem ratifikált Amszterdami Szerződésből, valamint minden fejezethez az Európai Unióról és a politikatudományokról szóló szakirodalmat.

Editors:
Cover Artists:
Genres:
Tags:

Di admin