Book Cover: Uniunea Europeană în căutarea viitorului : studii europene
Parte di 2008 series:
  • Uniunea Europeană în căutarea viitorului : studii europene
Editions:Digitale (Romanian)
Pages: 182

Scrisă din perspectiva specialistului implicat direct în construcția comunitară, lucrarea de față propune cititorilor săi parcurgerea celor mai importante momente și decizii politice europene din perioada 2003-2007 care au contribuit la reforma instituțiilor Uniunii Europene, având ca obiectiv major adaptarea funcționării acesteia cu 27 sau mai mulți membri la provocările secolului 21.

Alcătuită dintr-o succesiune de articole, lucrarea surprinde de o manieră cronologică, elementele de noutate juridică și inovațiile instituționale care au condus la armonizarea unor poziţii aparent ireconciliabile ale principalilor actori implicați în construcția europeană și anume statele membre ale UE, Comisia Europeană, Parlamentul European și Secretariatul General al Consiliului, de la debutul lucrărilor Convenției privind Viitorul Europei (28 februarie 2002) și până la semnarea Tratatului de la Lisabona (13 decembrie 2007).

Autorul își exprimă speranța ca "povestea fascinantei aventuri europene", începută în 1950 prin Declarația lui Robert Schuman, continuată prin adoptarea Tratatului de la Lisabona, să conducă într-un viitor nu foarte îndepărtat, la o Uniune Europeană de dimensiunea continentului, unită în diversitate, integrată și solidară, capabilă să promoveze valorile comune ale popoarelor sale și să-și îndeplinească rolul de actor global eficace pe scena relațiilor internaționale.

Editors:
Cover Artists:
Genres:
Tags:

Di admin