Book Cover: Przyszłość Unii Europejskiej : polski punkt widzenia
Editions:Cartaceo (Polish): € 0,28 EUR
Pages: 174
Książka zawiera artykuły z konferencji „Przyszłość Unii Europejskiej: Polski punkt widzenia” zorganizowanej w dniu 28 maja 2001 r. przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP oraz Kolegium Ekonomiczno-Społeczne w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ówczesny minister spraw zagranicznych RP Władysław Bartoszewski wygłosił na tej konferencji przemówienie programowe pt. „Przyszły kształt Unii Europejskiej – polski punkt widzenia”, w którym omówił takie zagadnienia, jak metody wspólnotowe a metoda międzyrządowa, kwestia wzmocnionej współpracy oraz pojęcie konstytucji dla Europy. Publikacja zawiera również artykuły przedstawione podczas dyskusji panelowej moderowanej przez prof. Jana Barcza, ówczesnego szefa gabinetu ministra Bartoszewskiego. Podczas tej dyskusji poseł Mazowiecki omówił polityczne aspekty traktatu konstytucyjnego, ambasador Ananicz przedstawił aktualny stan dyskusji na temat porządku obrad konferencji międzyrządowej w 2004 r., ambasador Truszczyński zaprezentował metody dyskusji nad przyszłością Unii Europejskiej, prof. Michałowska-Gorywoda przeanalizowała temat uproszczenia traktatów europejskich, prof. Kawecka-Wyrzykowska wygłosiła referat na temat Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, a dr Paga zajął się ekonomicznymi uwarunkowaniami dalszego przebiegu europejskiej integracji. Poza tym książka zawiera – w załączniku – dwa inne przemówienia ministra Bartoszewskiego, mianowicie „Traktat z Nicei – polski punkt widzenia” (wygłoszone w dniu 22 lutego 2001 r.) oraz „Europejska polityka bezpieczeństwa – polski punkt widzenia” (wygłoszone w dniu 11 maja 2001 r.).

Di admin