Zniewolony umysł

Diadmin

Set 19, 2020
Book Cover: Zniewolony umysł
Parte di 1953 series:
  • Zniewolony umysł
Editions:Cartaceo (Polish): € 78,48 EUR
Pages: 236

Czesław Miłosz napisał 'Zniewolony umysł' w 1951 roku, podczas swojego pobytu na emigracji we Francji. Utwór został wydany przez Instytut Literacki Giedroycia w 1953 roku jednocześnie z wersją francuską ('La pensée captive') i angielską („The Captive Mind”). Od razu wzbudził wiele emocji i kontrowersji zarówno ze względu na osobę autora, jak i na treść. Współcześnie utwór ten jest uważany za kluczowe dzieło w dziedzinie zrozumienia mechanizmów powstania i funkcjonowania systemów totalitarnych na całym świecie.

'Zniewolony umysł' to esej filozoficzno-polityczny oraz parabola literacka, w której Miłosz posługując się przypadkami konkretnych osób metaforycznie obrazuje ogólnoludzkie zjawiska i postawy wobec tzw. Nowej Wiary. Za użytymi przez Miłosza pseudonimami Alfa, Beta, Gamma i Delta kryją się prawdziwe postacie znanego mu polskiego świata literackiego: Jerzy Andrzejewski, Tadeusz Borowski, Jerzy Putrament i Konstanty Ildefons Gałczyński. W swojej analizie Miłosz wychodzi poza oczywiste powody ulegania władzy komunistycznej, takie jak strach czy chęć zysku dowodząc, że jedną z pułapek tego mechanizmu jest naturalne człowiekowi 'pragnienie wewnętrznej harmonii i szczęścia'. Miłosz opisując społeczeństwo polskie w okresie najsilniejszej indoktrynacji zawarł w swoim dziele dogłębną krytykę dwóch systemów filozoficznych - marksizmu i heglowskiego determinizmu historycznego, które uważał za niezgodne z podstawowymi zasadami moralnymi. Zależało mu, aby na przykładzie Polski przełomu lat czterdziestych i pięćdziesiątych ukazać zjawisko uniwersalne w czasie i przestrzeni.

Di admin

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *